Prihláška na krealívny letný tábor

Napíšte meno
Napíšte priezvisko
Zadajte dátum narodenia dieťaťa
Zadajte adresu
Invalid Input
Zvoľte vekovú kategóriu pre tábor
Zvoľte termín
Zvoľte termín
Zadajte meno zákonného zástupcu
Zadajte telefónny kontakt
Zadaj prosím tvoj email
s tým, aby boli zverejňované fotografie môjho dieťaťa ( pri práci alebo jeho prác) na stránkach Malého ateliéru, v propagačných materiáloch a publikáciách. Invalid Input
Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi Malý ateliér o.z., 916 42 Moravské Lieskové 416, IČO 51 688 395 so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, a meno a priezvisko dieťaťa, vek dieťaťa za účelom spracovania prihlášky a spätnej komunikácie. Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie je účinné dňom jeho doručenia. Na úspešné odoslanie prihlášky je potrebné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Invalid Input