Prihláška na kurz

Napíšte meno
Napíšte priezvisko
Zadajte vek
Vyberte jeden kurz
Zvoľte hodinu. Ak nie je na výber, všetky termíny sú aktuálne obsadené.
Zvoľte hodinu. Ak nie je na výber, všetky termíny sú aktuálne obsadené.
Zvoľte hodinu. Ak nie je na výber, všetky termíny sú aktuálne obsadené.

Zadajte dátum nástupu na kurz
Zadajte telefónny kontakt
Zadaj prosím tvoj email
Zadajte záujmy
s tým, aby boli zverejňované fotografie môjho dieťaťa (jeho prác alebo pri práci) na stránkach Malého ateliéru. Invalid Input
Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi Malý ateliér o.z., 916 42 Moravské Lieskové 416, IČO 51 688 395 so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, a meno a priezvisko dieťaťa, vek dieťaťa za účelom spracovania prihlášky a spätnej komunikácie. Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie je účinné dňom jeho doručenia. Na úspešné odoslanie prihlášky je potrebné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.